TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 05/03/2024

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 01/03/2024

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 01/03/2024:

I. Phần kết cấu: Đã hoàn thành

II. Phần hoàn thiện:

  • Tòa C1, C2, C3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 1- mái

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 2- mái

Công tác chống thấm: đang triển khai tầng 2-mái

Công tác cán nền: đang triển khai tầng 2-18

  • Tòa D1, D2, D3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 1-18

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 2-18

Công tác chống thấm: đang triển khai tầng 3-mái

Công tác cán nền: đang triển khai tầng 3-15