TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 06/05/2024

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 01/05/2024

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 01/05/2024:

I. Phần kết cấu: Đã hoàn thành

II. Phần hoàn thiện:

  • Tòa C1, C2, C3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 1- mái

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 2- mái

Công tác chống thấm: đang triển khai tầng 2-mái

Công tác cán nền: đang triển khai tầng 1-18

Công tác lắp đặt khung cửa nhôm: đang triển khai tầng 2-18

Công tác lắp đặt lan can, louver thép: đã hoàn thành

Công tác bả matic tường căn hộ: đang triển khai tầng 3-18

Công tác đóng trần thạch cao: đang triển khai tầng 2-15

Công tác lát gạch: đang triển khai tầng 3-14

  • Tòa D1, D2, D3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 1-18

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 1-18

Công tác chống thấm: đang triển khai tầng 3-mái

Công tác cán nền: đang triển khai tầng 2-18

Công tác lắp đặt khung cửa nhôm: đang triển khai tầng 3-18

Công tác lắp đặt lan can, louver thép: đang triển khai tầng 3-18

Công tác bả matic tường căn hộ: đang triển khai tầng 3-18

Công tác đóng trần thạch cao: đang triển khai tầng 3-12