TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 01/06/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 01/06/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 01/06/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 16: 100%; Tầng 17: 80%; Tầng 18: 50%; Tầng mái: 30%;
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 16: 100%; Tầng 17: 80%: Tầng 18: 30%; Tầng mái: 30%;