TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 03/01/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 02/01/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 02/01/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 9: 100%; Tầng 10: 75%; Tầng 11: 50%; Tầng 12: 30%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 9: 100%; Tầng 10: 70%