TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 04/05/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 04/05/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 04/05/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 15: 100%; Tầng 16: 60%; Tầng 17: 30%; Tầng 18: 30%; Tầng mái: 30%;
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 15: 100%; Tầng 16: 80%

XEM THÊM