TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 10/05/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 10 Tháng 5 2022

Cập nhật tiến độ công trường đến ngày 10/05/2022:

Ép cọc đạt 100%; Móng đạt 83%