TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 15/03/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 15/03/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 15/03/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 12: 100%; Tầng 13: 75%; Tầng 14: 50%; Tầng 15: 35%; Tầng 16: 30%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 12: 100%; Tầng 13: 75%