TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 17/04/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 15/04/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 15/04/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 14: 100%; Tầng 15: 70%; Tầng 16: 40%; Tầng 17: 30%; Tầng 18: 30%;
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 14: 100%; Tầng 15: 70%