TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 17/10/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 15/10/2022

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 15/10/2022:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 5: 100%; Tầng 6: 80%; Tầng 7: 30%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 4: 100%; Tầng 5: 40%