TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 16/01/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 16/01/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 16/01/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 10: 100%; Tầng 11: 75%; Tầng 12: 50%; Tầng 13: 30%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 10: 100%; Tầng 11: 30%