TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 30/09/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 30/09/2022

Cập nhật tiến độ công trường đến ngày 30/09/2022:

  • Tòa C1, C2, C3

Trệt, 2, 3, 4: 100%; Tầng 5: 75%; Tầng 6: 30%

  • Tòa D1, D2, D3

Trệt, 2, 3: 100%; Tầng 4: 80%; Tầng 5: 20%