TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 05/07/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 30 Tháng 6 2022

Cập nhật tiến độ công trường đến ngày 30/06/2022:

Tầng hầm: 100%; Sàn Tầng Trệt: 40%