12.000.000 VND

2 Phòng ngủ

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

Tình trạng: Hoàn thiện nội thất

11.000.000 VND

2 Phòng ngủ

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

Tình trạng: Hoàn thiện nội thất

11.000.000 VND

2 Phòng ngủ

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

Tình trạng: Hoàn thiện nội thất

22.000.000 VND

3 Phòng ngủ

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

Tình trạng: Hoàn thiện nội thất