12.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

11.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

11.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

22.000.000 VND

3 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất