VSIP-SEMBCORP GATEWAY开发有限公司

Địa chỉ: Huu Nghi大道,8号
越南,平阳省,Thuan An市,越南-新加坡工业区

Tel: (+84)909 68 68 38
Fax: (+84-650) 374 3430

Website: https://thehabitatbinhduong.vn/
Email: sales@vsip-sembcorp.com.vn