TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 02/03/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 01/03/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 01/03/2023:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 11: 100%; Tầng 12: 80%; Tầng 13: 55%; Tầng 14: 40%; Tầng 15: 35%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 12: 100%; Tầng 13: 30%

XEM THÊM