THE HABITAT BÌNH DƯƠNG

Đem đến những giá trị vượt trội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, The Habitat Bình Dương khẳng định tầm nhìn dài hạn và định hướng chiến lược phát triển – đầu tư bền vững của chủ đầu tư VSIP-Sembcorp Gateway.