TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 16/12/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 15/12/2022

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 15/12/2022:

  • Tòa C1, C2, C3: Tầng 1 – 8: 100%; Tầng 9: 75%; Tầng 10: 50%; Tầng 11: 30%
  • Tòa D1, D2, D3: Tầng 1 – 8: 100%; Tầng 9: 30%