TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 03/10/2023

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 30/09/2023

Cập nhật tiến độ công trường dự án The Habitat Binh Duong – Giai đoạn 3 đến ngày 30/09/2023:

I. Phần kết cấu: Đã hoàn thành

II. Phần hoàn thiện:

  • Tòa C1, C2, C3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 2-18

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 2-12

Công tác chống thấm 2-7

  • Tòa D1, D2, D3

Công tác xây: đang triển khai từ tầng 3-17

Công tác tô trát: đang triển khai tầng 4-7