TIN TỨC HABITAT Cập nhật: 31/08/2022

Cập Nhập Hình Ảnh Tiến Độ Xây Dựng Giai Đoạn 3 The Habitat Binh Duong Ngày 31 Tháng 8 2022

Cập nhật tiến độ công trường đến ngày 31/08/2022:

  • Tòa C1, C2, C3

Trệt, 2, 3: 100%; Tầng 4: 25%

  • Tòa D1, D2, D3

Trệt: 100%; Tầng 2: 70%

XEM THÊM