15.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

16.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

15.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất

11.000.000 VND

2 Bedroom

1 Phòng tắm

1 Phòng khách

条件: Hoàn thiện nội thất